Novell


ناول یک سیستم عامل است که برای راه اندازی و مدیریت شبکه از آن استفاده می شود به عقیده بسیاری از متخصصان این سیستم عامل یکی از قوی ترین سیستم عاملهای شبکه است که حتی قبل از سیستم عاملهای شبکه مایکروسافت به بازار عرضه شد البته به مرور زمان استفاده از این برنامه رو به کاهش گذاشته است ولی هنوز برخی شبکه های بزرگ توسط این برنامه مدیریت می شود. بعضی ازامکاناتی که در سیستم وجود دارد هنوز در سیستم عاملهای ماکروسافت موجود نیست امکان دست یافتن به اطلاعاتی مانند یافتن کاربری که فایل به خصوصی را پاک کرده و یا امکان بازگرداندن فایل پاک شده در شبکه . درسیستم عاملهای ویندوز برای دست یافتن به این اطلاعات مجبور به استفاده از برنامه های جانبی هستیم.   

/ 0 نظر / 22 بازدید