ARP

ARP چیست ؟


ARP مخفف سه کلمه Address Resolution Protocol است .
وظیفه آن شناخت وتشخیص Hardware Address ( Mac Address ( است در صورتی سیستم با دانستن IP بخواهد با یک سیستم ارتباط برقرار کند.
باید این مطلب را برای این که وظیفه این پروتکل را بهتر بدانیم این است که برای ارتباط با سیستم در یک محدوده شبکه ای ( یک Subnet ) باید حتما Mac address آن سیستم را بدانیم .
حال وقتی شما میخواهید با یک IP ارتباط برقرار کنید در ابتدا باید سیستم با توجه به Subnet mask داده شده و IP داده شده به سیستم تشخیص میدهد که آیا سیستم مورد نظر برای ارتباط بر روی یک بخش هستند و یا خیر .
در صورتی که بر روی یک بخش بودند با استفاده از پروتکل ARP سعی در تشخیص  IP آن سیستم میکند و در پاسخ به آن سیستم ( سیستمی که این IP مورد نظر برای ارتباط ما را دارد ) به درخواست Mac خود را به سیستم ما اعلام میکند و سیستم ما این Mac را در جدولی با نام ARP Table که بر روی سیستم خودمان است ذخیره میشود .که مدت دخیره شدن این اطلاعات در صورت دوباره نویسی و بروز نشدن آن فقط 120 ثانیه است.
در حالت دوم در صورتی که سیستم ما تشخیص دهد که سیستم با سیستم ما بر روی یک Subnet قرار ندارند سیستم در ابتدا Route Table خود را میبیند و در صورتی که در این جدول موردی برای رسیدن به این IP موجود باشد در ابتدا میبیند که برای ارتباط با این IP باید به سمت کدام روتر اطلاعات را بفرستد و در این صورت با استفاده از همان مراحل بالا mac آدرس روتر مورد نظر را با توجه به داشتن IP آن پیدا میکند و در Destination mac address آدرس مربوط به روتر و در بخش destination IP address مقصد سیستمی که میخواهد با آن ارتباط داشته باشد را ارسال میکند .

در ارتباطات بر پایه IP در هر شبکه ای چه در WAN و چه در LAN از این پروتکل استفاده میشود ولی در هر سایت و برای رساندن اطلاعات به روتر و یا سیستم مقصد از این پروتکل ( در نگارش 4 IP البته فقط ) استفاده میشود.
در همین رابطه یک نکته دیگر باید گفته شود که ممکن است در بعضی اوقات این مورد اشتباه شود این است که یک موردی نیز در سوییچ ها با نام Mac address Table وجود دارد که در عین شبیه بودن به ARP Table کاملا با آن متفاوت است .
در یک سوییچ که یکی از مهمترین تفاوت های آن با HUB همین داشتن Mac Table است یعنی اینکه لایه دوم پکتهای دریافتی را میخواند و مک آدرس مبدا را در این جدول به همراه پورت مربوطه قرار میدهد و این باعث میشود در صورتی که درخواستی را بخواهد به این آدرس بفرستد بداند از کدام پورت باید ارسال کند و مجبور به ارسال آن به تمامی پورتهای خروجی نمیشود.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید